Bamjoshop


Bygglaser Grön

2 850 kr

Dirigenten

Med den medföljande Dirigenten startar man valfri Horisontal eller vertikal linje som man vill använda sig av.

Det går att aktivera bara en eller alla linjer samtidigt. Ljusstyrkan kan anpassas i flera steg både upp och ned, minsta möjliga ljus för att

förlänga drifttiden. Laser enenheten kan startas och stängas ned med Dirigenten.

Batteriet har inbyggd LCD Display som visar laddningsförloppet under laddning, den visar även kvarvarande kapasatet i % under drift.